Od czego tak naprawdę zależą nasze kwalifikacje zawodowe? Czy wpływ na ich kształtowanie w większej mierze mają nasze naturalne predyspozycje, z jakimi się rodzimy, czy nabywamy je z czasem, zależnie od środowiska, w którym się wychowujemy, uczymy i rozwijamy? We właściwym rozwoju kwalifikacji zawodowych – i to właściwie od najmłodszych lat, pomaga humanistyczne podejście oraz korzystanie z wiedzy oraz doświadczeń naukowców z dziedziny filozofii i etyki.

Humanizm – towar nie w cenie?

Niestety, w środowiskach czysto korporacyjnych, a więc nastawionych na zysk przede wszystkim, o wszystkich tych wartościach właściwie zapomniano. Za humanistów uznaje się coachów, którzy po ukończonych, krótkich kursach uzurpują sobie prawo do uznania siebie za wszechwiedzących w dziedzinie rozwoju osobistego. Czy doczekamy kiedyś czasów, że prawdziwi humaniści z bogatym zapleczem intelektualnym przyczynią się do rozwoju wielkich firm i licznych grup pracowników?

Kwalifikacje zawodowe to nie tylko papier z kursu!

Uzyskując kwalifikacje zawodowe powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na cały zestaw umiejętności twardych do przyswojenia, aby stać się pracownikiem w pełni wydajnym i efektywnym. Liczą się przecież także takie wartości jak empatia, zrozumienie, umiejętność rozwiązywania konfliktów w środowisku zawodowym oraz kreatywność na drodze samorozwoju. Suche zdania coacha o motywującym dla wielu charakterze nie do końca spełnią tutaj swoje zadanie. Humanizm na drodze rozwoju zawodowego jest pojęciem o wiele szerszym, niż się wydaje.

Jak rozwinąć kwalifikacje zawodowe w postaci umiejętności miękkich?

Współczesny humanizm wciąż szuka rozwiązania na to, w jaki sposób połączyć galopujący rozwój technologiczny z naukami badającymi najgłębsze zakamarki ludzkiego umysłu i wyborów nim kierowanych. Niezwykle istotnym w tej sytuacji wydaje się powrót do literatury, naturalnie dostosowanej językowo do współczesnych czasów, czerpiącej z wiedzy i mądrości filozofów i socjologów, z których wiedzy korzystano przed wieloma laty. Podwyższone kwalifikacje zawodowe pozwolą na pracę w bardziej empatycznym i pozbawionym toksycznej rywalizacji środowisku.