Terapia integracji sensorycznej może poprawić jakość życia pacjenta oraz jego najbliższych. Na czym polega terapia SI? Jakie są wskazania do jej realizacji? Czy dzieci z autyzmem również mogą odnieść korzyści z uczestnictwa w terapii SI?

 

 

Terapia integracji sensorycznej – na czym polega?

W trakcie terapii dzieci bawią się, mają możliwość podejmowania decyzji i otrzymują niezbędne bodźce pozwalające prawidłowo zorganizować ośrodkowy układ nerwowy. Dzięki temu dzieci prawidłowo adaptują się do środowiska. Podczas zajęć dzieci doświadczają bodźców sensorycznych, uczestniczą w terapii ruchowej, pracują nad równowagą. Terapia integracji sensorycznej ma na celu poprawę integracji informacji sensorycznych. Dzięki temu łatwiej mogą zaadoptować się do bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. i prawidłowo na nie reagować.

Na początku specjalista ocenia dziecko, następnie planuje i realizuje program obejmujący działania, które stymulują reakcje sensoryczne dziecka. Terapia SI ma wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego. Poprawiają się zdolności do przystosowania się, dziecko nabywa umiejętności pozwalające mu lepiej funkcjonować na różnych płaszczyznach.

Terapia integracji sensorycznej – wskazania

Trudności w zakresie integracji sensorycznej wykazują dzieci, u których obserwuje się:

 • poszukiwanie lub unikanie określonych wrażeń zmysłowych
 • negatywne reakcje na bodźce dotykowe
 • trudności związane z kąpielą czy tez ubieraniem się (jako efekt problemów sensorycznych)
 • trudności ze skupieniem i zapamiętywaniem
 • trudności z koordynacją ruchową
 • duża niechęć do niektórych pokarmów ze względu na teksturę
 • opóźniony rozwój mowy
 • nadmierny lub za niski poziom aktywności ruchowej
 • nadmierna wrażliwość na dźwięki
 • brak świadomości pozycji ciała w przestrzeni
 • reakcje nieadekwatne do sytuacji

Terapia wskazana jest w przypadku dzieci z autyzmem, tych które wykazują problemy emocjonalne czy nadpobudliwość ruchową. Inne wskazania to opóźniony rozwój mowy, dysleksja, afazja, ADHD czy zespół Aspergera.

Terapia integracji sensorycznej – dzieci z autyzmem

Zadaniem terapii SI w przypadku dzieci z autyzmem jest uzyskanie poprawy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci. Uzyskują one lepszą świadomość siebie i swojego ciała. Zastosowanie ćwiczenia i aktywność fizyczna ma poprawić zdolności poznawcze dzieci i zdolność do nauki i koncentracji. Poprawie powininny ulec również funkcje motoryczne i koordynacja ruchowa.

Artykuł sponsorowany